Een reiniging en desinfectie van de leidingen in uw gebouw maakt het mogelijk legionella besmettingen te verhelpen. Indien uit het legionella onderzoek blijkt dat u een normoverschrijding heeft en uw leidingwaterinstallatie besmet is met een te hoge concentratie van de legionellabacterie, kan CAG uw leidingen grondig reinigen en desinfecteren. Zowel een chemische desinfectie als een thermische desinfectie behoren tot de mogelijkheden. CAG adviseert wat voor uw gebouw de beste methode is en hoe een volgende besmetting kan worden voorkomen.

Chemische desinfectie bij legionella

Een chemische desinfectie is zeer effectief bij de bestrijding van legionella. De leidingwaterinstallatie wordt aangesloten op een pomp, waarmee het desinfectiemiddel de leidingen langzaam wordt ingepompt. Het desinfectiemiddel heeft 4 uur nodig om geheel in te werken en de leidingen te desinfecteren. Daarna worden de leidingen gespoeld met schoon leidingwater tot er geen desinfectiemiddel meer in de leidingen zit. CAG meet naderhand of het water ook daadwerkelijk vrij is van chemische middelen.

Thermische desinfectie bij legionella

Bij een thermische desinfectie wordt gebruik gemaakt van heet water van minimaal 70° C. Het gehele leidingnetwerk wordt gevuld met het hete water en in 20 minuten gedesinfecteerd. Na de behandeling spoelen we de leidingen en tappunten met leidingwater en controleren we of er geen heet water meer aanwezig is.

Nacontrole desinfectie

Om zeker te zijn dat er geen legionella bacteriën zijn achtergebleven in uw leidingwaterinstallatie, is het wettelijk verplicht om na 48 uur nogmaals een legionella onderzoek te laten uitvoeren en de watermonsters te laten analyseren.