CAG kan aan de hand van diverse meetprogramma’s het water analyseren, of dit nu gaat om ontharding in eigen beheer, behandeling met alternatieve technieken, collectieve leidingnetten (met distributie >100m3 drinkwater per dag), of andere behandelingen in eigen beheer. De Adviseurs Waterkwaliteit kunnen u hierbij adviseren en begeleiden.

Monstername legionella

Indien uw gebouw een risicolocatie is (prioritaire instelling), bent u verplicht om tweemaal per jaar watermonsters te laten nemen en te laten analyseren op legionella. Het aantal tappunten op uw locatie bepaalt hoeveel watermonsters u dient te nemen volgens artikel 8 (bijlage 3) van de Regeling legionella preventie in drinkwater en warm tapwater. De uitslagen van de analysen kunnen in uw online dossier worden gepubliceerd. Bij een normoverschrijding neemt onze Adviseur Waterkwaliteit contact met u op om u verder te adviseren.

Melding aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Bij een normoverschrijding van legionella in de collectieve watervoorziening vanaf 1.000 kve/l dient een melding te worden gemaakt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). CAG kan de normoverschrijding voor u melden bij het ILT.

Bacteriologische monstername

Een bacteriologische monstername kan uitsluitsel geven bij twijfel over de waterkwaliteit in uw leidingwaterinstallatie. Legionella is niet de enige bacterie die in het water kan voorkomen, andere micro-organismen gedijen ook prima in water. CAG neemt watermonsters en laat deze analyseren in het laboratorium. Aan de hand van de uitslag kan de Adviseur Waterkwaliteit een passend advies geven.

Onderzoek waterreservoir, reinwaterkelder

Indien uw gebouw beschikt over een waterreservoir of reinwaterkelder is het van belang dit water te laten onderzoeken. Een periodiek onderzoek van de waterkwaliteit in een reinwaterkelder is zelfs verplicht. De Adviseurs Waterkwaliteit van CAG kijken samen met u wat het beste onderzoek is voor uw waterreservoir of reinwaterkelder.

Meetprogramma’s

Door CAG een NEN 1006 inspectie te laten doen en de Waterwerkbladen te laten controleren weet u of uw leidingwaterinstallatie voldoet aan de ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’. De afspraken die vastliggen in de NEN 1006 zijn opgesteld om te zorgen dat het drinkwater in Nederland veilig is én blijft.