Indien u eigenaar bent van een gebouw met een collectieve leidingwaterinstallatie bent u verplicht bepaalde maatregelen te nemen voor legionellapreventie. Een normoverschrijding van de legionellabacterie willen we tenslotte voorkomen. De wetgeving omtrent legionellapreventie is strenger voor bedrijven en instellingen met zogenaamde risicolocaties. Risicolocaties (prioritaire instellingen) zijn gebouwen waar mensen een groot risico hebben om besmet te worden met legionella, denk aan ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en gebouwen met openbare douches. CAG kan de legionellapreventie voor uw gebouw op zich nemen van A tot Z.

Risicoanalyse en beheersplan (RA+BP/RAL) drinkwater/ legionella

Als gebouweigenaar of beheerder van een risicolocatie bent u conform de huidige Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit verplicht een risicoanalyse en beheersplan (RA+BP/ RAL) voor drinkwater te laten uitvoeren. Als gecertificeerd bedrijf kan CAG een nauwkeurige risicoanalyse voor u opstellen en laten zien op welke plekken in uw waterleiding er een hoger risico is op legionellagroei. CAG stelt op basis van de risicoanalyse het beheersplan op. Het beheersplan laat zien welke beheersmaatregelen of technische aanpassingen nodig zijn om de groei van legionella tegen te gaan.

Risicoanalyse en beheersplan (RA+BP) Proceswater

Ook voor proceswater dient een Risicoanalyse en beheersplan worden opgesteld. Proceswater is water dat in de industrie of bedrijven wordt gebruikt, bijvoorbeeld als koelvloeistof, procesmiddel, oplosmiddel of als vervoermiddel. Afhankelijk van waarvoor het proceswater wordt gebruikt, worden de kwaliteitseisen aan het water gesteld. Per functie zijn er dus verschillende kwaliteitseisen.

Tekenwerk: Opstellen van installatietekeningen

De regelgeving stelt het verplicht dat er goede installatietekeningen van de leidingwaterinstallatie aanwezig zijn. Installatietekeningen geven inzicht waar eventuele risico’s op legionellagroei zich bevinden. Het kan voorkomen dat u niet over een accurate installatietekening beschikt. In dat geval kan CAG dit eventueel tijdens de risicoanalyse opstellen. Het tekenwerk kan digitaal of op papier worden uitgewerkt.

NEN 1006 inspectie inclusief controle Waterwerkbladen

Door CAG een NEN 1006 inspectie te laten doen en de Waterwerkbladen te laten controleren weet u of uw leidingwaterinstallatie voldoet aan de ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’. De afspraken die vastliggen in de NEN 1006 zijn opgesteld om te zorgen dat het drinkwater in Nederland veilig is én blijft.

Brononderzoek Legionella

Indien blijkt dat de waarden van de legionella groei in uw leidingwater boven de grenswaarde van 100 kve/l is, moet worden onderzocht waar de normoverschrijding vandaan komt. Door een brononderzoek zal aan het licht komen, waar de leidingwaterinstallatie gebreken toont. CAG voert dit brononderzoek uit en maakt een plan van aanpak om de legionella groei tegen te gaan.

Bouwbegeleiding/projectbegeleiding

Voorkomen is beter genezen. Bij de bouw of renovatie van een gebouw kunt u de adviseurs van CAG al vanaf het begin van het project betrekken bij de leidingwaterinstallatie. Zo heeft u de zekerheid dat u op het gebied van legionellapreventie geen verrassingen meer achteraf krijgt.

Periodieke audit op uitvoering beheerstaken

Door een periodieke audit op de uitvoering van beheerstaken weet u zeker dat u voldoet aan de wetgeving omtrent legionellapreventie. CAG kan deze audit uitvoeren en adviseren over hoe de beheerstaken efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Onderzoek koeltorens conform ISSO 55.3

Een koeltoren wordt gebruikt voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces. De koeltoren vernevelt het water dat zich dan in de lucht verspreid. Een legionellabesmetting wordt veroorzaakt door het in te ademen. Vandaar dat het van groot belang is koeltorens regelmatig te onderzoeken en schoon te houden. CAG kan deze taak op zicht nemen.

Quick Scan Gezond Gebouw

CAG kan uw gebouw op alle 5 eigenschappen van een gezond gebouw onderzoeken door middel van onze Quick Scan Gezond Gebouw.