Als eigenaar van een gebouw met een collectieve leidingwaterinstallatie bent u verplicht maatregelen te nemen om een legionella besmetting te voorkomen. Uit de risicoanalyse en beheersplan komt naar voren welke beheersmaatregelen moeten worden genomen om de legionella bacterie in uw leidingwaterinstallatie onder controle te houden. Er zijn diverse beheersmaatregelen om bacteriegroei in het leidingwater tegen te gaan. CAG kan de risicoanalyse en beheersplan voor uw gebouw opstellen en de maatregelen uitvoeren.

 

Elke leidingwaterinstallatie kent zijn eigen problematiek en daarmee zijn eigen specifieke beheersmaatregelen. Wij zorgen dat er doeltreffend gehandeld wordt en overbodig werk wordt voorkomen. De meest voorkomende beheersmaatregelen ten behoeve van legionella preventie zijn keerklepcontrole, doorspoelen van tappunten (zoals kranen en douches), temperatuur opnemen van leidingwater, kalibratie van thermometers en spuien en reinigen van boilers. De werkzaamheden kunnen worden geregistreerd in het digitaal logboek, waarmee u in één oogopslag ziet wat de stand van zaken is. Tevens kunnen wij u adviseren of een koper zilver ionisatie systeem of poortwachter systeem effectief kan zijn in uw installatie.

 

Tenslotte zijn wij ervan overtuigd dat het legionella beheer een stuk gemakkelijker kan, vandaar dat CAG SLIM.sensoring heeft ontwikkeld.

Keerklepcontrole /terugstroombeveiligingen

Om er zeker van te zijn dat de keerkleppen in uw leidingwaterinstallatie goed werken, is het noodzakelijk jaarlijks een keerklepcontrole uit te laten voeren. De legionella bacterie groeit in stilstaand water, een keerklep zorgt dat het stilstaande water in de leiding niet kan terugstromen. Keerkleppen kunnen door diverse oorzaken hun werking verliezen en het is aan te raden ze op bereikbare plekken te monteren. Bij onder andere brandslanghaspels, boilers en professionele vaatwassers is een controleerbare keerklep zelfs verplicht. De Adviseurs Waterkwaliteit van CAG kunnen u over keerkleppen adviseren en een periodieke keerklepcontrole uitvoeren.

Doorspoelen tappunten

Niet elk tappunt (zoals kranen en douches) in een gebouw wordt wekelijks gebruikt. Tappunten die (tijdelijk) niet worden gebruikt dienen wekelijks doorgespoeld te worden. Een ongebruikt tappunt zorgt voor stilstaand water in de leiding en vormt een risico voor (legionella) bacteriegroei. CAG kan het doorspoelen van ongebruikte tappunten op zich nemen en houdt dit in uw digitaal logboek bij.

Temperatuur opnemen van het leidingwater en kalibratie van de thermometers

De legionella bacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 25° C en 60° C. Om een legionella besmetting te voorkomen is het van belang dat koud water onder de 25° C blijft en warm water boven de 60° C. Om de temperatuur van het leidingwater te bewaken en te monitoren is het aan te bevelen maandelijks de temperatuur op te nemen, voor prioritaire instellingen is dit zelfs verplicht. Het opnemen van de temperatuur wordt gedaan met een gekalibreerde thermometer. Een niet gekalibreerde thermometer kan onjuiste waarden aangeven. Indien u hier geen omkijken naar wilt hebben, kan CAG het opnemen van de temperatuur met een gekalibreerde thermometer u uit handen nemen.

Spuien boiler

Een boiler moet van binnen worden schoon gehouden om bacteriegroei tegen te gaan. Dit wordt gedaan door een boiler te spuien. Het aanwezige sediment in de boiler wordt afgevoerd en de boiler wordt weer gevuld met schoon water.

Corrigerende maatregelen/installatie aanpassingen

Na uitvoering van een risicoanalyse en/of NEN1006 inspectie ontvangt u van CAG een rapportage waar in beschreven staat of er corrigerende maatregelen voor uw leidingwaterinstallatie nodig zijn. Een technische aanpassing kan noodzakelijk zijn, om uw installatie te laten voldoen aan de in Nederland geldende Wet- en regelgeving. Het gaat in de meeste gevallen om eenmalige technische aanpassingen. Deze aanpassingen waarborgen de goede kwaliteit van uw drinkwater en voorkomen onveilige situaties.

Levering en beheer koper zilver ionisatie systemen

CAG levert en beheert koper zilver ionisatie systemen om legionellagroei te voorkomen. Koper zilver ionisatie wordt toegepast in complexe drinkwaterinstallaties en koeltorens. Een koper zilver ionisatie systeem is zeer effectief, doordat de koper- en zilverionen het water in de gehele drinkwaterinstallatie schoon houden. Zilver beschikt over antibacteriële eigenschappen en koper versterkt deze antibacteriële eigenschappen. Het effect van de combinatie koper en zilver is zo sterk dat er slechts zeer lage concentraties nodig zijn om het water legionellaveilig te houden. Koper zilver ionisatie is dus een manier om veilig drinkwater te creëren.
Onze BRL6010 gecertificeerde adviseurs kunnen samen met u bepalen of dit systeem een goede oplossing voor uw leidingwaterinstallatie is. Tevens regelen wij de levering en het beheer.

Levering en beheer Legionella poortwachter systemen

Door een poortwachter systeem te plaatsen, houdt u legionella en andere bacteriën buiten de deur. Een poortwachter systeem behandelt of filtert het drinkwater bij binnenkomst in uw leidingwaterinstallatie. Mocht er reeds legionella in uw leidingen zitten, dan dienen hiervoor extra maatregelen te worden genomen. CAG kan u adviseren bij de keuze voor een geschikt poortwachter systeem en deze leveren en beheren.

SLIM.sensoring

Maandelijks de temperatuur van het leidingwater opnemen, bijhouden welke tappunten ongebruikt zijn, werken de keerkleppen nog goed of stroomt er onveilig water terug naar het veilige water. Dit zijn slechts een paar tijdrovende werkzaamheden die worden ingezet om een legionella besmetting te voorkomen.
Dit kan slimmer, sneller en goedkoper. Vandaar dat we SLIM.sensoring op de markt hebben gezet. Alles wat meetbaar is, kunnen onze sensoren zichtbaar maken.