VEILIGHEID

VEILIGHEID
IN
GEBOUWEN

Bewoners en gebruikers van gebouwen mogen ervan uitgaan dat zij in een veilige omgeving verblijven. Om de veiligheid in gebouwen te waarborgen zijn er duidelijke normen en richtlijnen opgesteld voor de aanleg en het beheer en onderhoud van gebouwen en de technische installaties.

VEILIGHEIDS
KEURING VOOR
WONING
CORPORATIES

Speciaal voor woningcorporaties hebben wij een veiligheidskeuring ontwikkeld die voldoet aan de BRL-14015. In de basis worden de onderdelen gas – water – elektra gecontroleerd maar de keuring kan eenvoudig uitgebreid worden met het keuren en inspecteren van andere belangrijke aandachtspunten zoals brandveiligheid en asbest. Met een veiligheidskeuring kunnen corporaties aantonen dat (nieuwe) huurders in een veilige woning verblijven.

INSPECTIE EN
CERTIFICERING VOOR
VEILIGE GEBOUWEN

“CAG Groep test, inspecteert en certificeert de veiligheid in gebouwen en adviseert in de beste aanpak voor een prettig woon- en werkklimaat.”

Onafhankelijk en objectief

 

De keuringen en inspecties van CAG Groep worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de BRL-14015, in NEN-normen (NEN3140) en in het Bouwbesluit. Onze rapportages zijn voorzien van een KIWA-conformiteitsverklaring waarmee de onafhankelijkheid en objectiviteit gegarandeerd zijn. Bij goedgekeurde gebouwen en woningen ontvangt u een KIWA-certificaat.

 

Samen zorgen wij ervoor dat mensen kunnen wonen en werken in een gezonde omgeving.

PRODUCTEN
VEILIGHEID

Veiligheids

inspectie gas- water

en elektrische

installatie volgens

BRL14015

Veiligheids

certificaat Kiwa voor

woningen

Brandveiligheids

inspectie voor

woningen

Asbest

herkenning

Lucht

onderzoeken

(binnenmilieu, CO-

metingen, ventilatie)

NEN3140 

inspectie voor Utiliteits

gebouwen

NEN1006 

inspecties voor

collectieve waterinstallaties in

woongebouwen

Quick Scan 

Gezond Gebouw

SLIM.

Sensoring

VRAAG VRIJBLIJVEND
EEN OFFERTE AAN