Uitspraak rechter in zaak monsterprogramma alternatieve legionella technieken

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gepubliceerd die gevolgen heeft op de uitvoering van het aanvullende wateranalyse programma bij inzet van een alternatieve legionella preventie techniek bij kleine overzichtelijke prioritaire leidingwaterinstallaties. Dit geeft duidelijkheid over de wijze waarop Tabel IIId moet worden geïnterpreteerd. In de uitspraak wordt specifiek gekeken naar de inzet van een ultrafiltratie systeem.

Er is besloten dat tenminste 4x per jaar een monstername moet worden uitgevoerd, dit is inclusief de reguliere halfjaarlijkse monstername. De aantallen moeten bij elke monsterperiode conform de staffel uit het drinkwaterbesluit te worden uitgevoerd.

Bekijk hier de volledige uitspraak.