Strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie per 1 april 2017

Vanaf april 2017 worden er strengere eisen aan luchtkwaliteit gesteld, waaraan de kinderopvang moet voldoen. De norm van het CO2 gehalte zal binnen de GGD-inspectie worden gecontroleerd, maar wellicht de grootste verandering: De GGD mag gaan handhaven indien de luchtkwaliteit niet in orde is.

Op grond van het Bouwbesluit 2012 hebben kinderopvangorganisaties, die in een bestaand gebouw gehuisvest zijn, vijf jaar de tijd gekregen om aan de ventilatie-eisen te voldoen. Nieuwbouwlocaties moeten al sinds 2012 aan deze eisen voldoen.

Vanuit het Bouwbesluit wordt geëist dat er een goed systeem is voor toe- en afvoer van de lucht in verblijfsruimtes, om zo te voldoen aan de veranderde CO2-waarden voor binnenruimtes. Het Bouwbesluit 2012 vereist een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde.
Voorheen werd de CO2-waarde gebaseerd op het aantal vierkante meter, in de nieuwe eisen is dit gebaseerd op het aantal personen in een ruimte.

Uit onderzoek is gebleken dat de luchtkwaliteit binnen de kinderopvang vaak behoorlijk verbeterd kan worden. Slechte luchtkwaliteit kan verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, met name om de gezondheidsrisico’s voor kinderen te reduceren, zal de GGD vanaf april 2017 de luchtkwaliteit beoordelen. De meest inspecteurs in Nederland meten al het gehalte CO2 in kinderopvangruimtes, om aan de hand hiervan de luchtkwaliteit in beeld te brengen. Vanaf april 2017 zal de inspecteur niet alleen de meting verrichten, maar ook handhavend optreden indien de luchtkwaliteit onvoldoende is.

Luchtmetingen laten uitvoeren CAG is gespecialiseerd in onderzoek van luchtkwaliteit. CAG biedt ondersteuning en maatwerk oplossingen om zo een optimaal binnenmilieu te creëren. Voor vragen kunt u ons bereiken op 088-8001500 of per e-mail info@cag.nl.

(Bron: www.tobekinderopvang.nl en www.klachtenloket-kinderopvang.nl)