RIJKSWATERSTAAT EN CAG BV SLUITEN EEN RAAMOVEREENKOMST AF OP HET GEBIED VAN LEGIONELLABEHEER

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. CAG BV is een landelijk opererend Test-, Inspectie-, Certificerings- & Consultancy (TIC) bedrijf. CAG richt zich al bijna 25 jaar op gebouwveiligheid met de focus op het gebied van drinkwater, proceswater, (binnen) luchtkwaliteit, installatiekeuringen en energieprestatie advies (EPA). Dagelijks zorgen meer dan 100 professionals ervoor dat gebouweigenaren, beheerders en gebruikers voldoen aan wet- en regelgeving en duurzaam kunnen wonen en werken in een gezond en veilig gebouw. Tussen Rijkswaterstaat en CAG BV is een raamovereenkomst afgesloten voor maximaal 4 jaar, inclusief 2 keer een optiejaar, met als titel:

 

“LEGIONELLABEHEER HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT”

 

Doel van de overeenkomst is het centraliseren van legionellabeheer, een uniforme werkwijze laten ontstaan en het creëren en bewaken van een veilig en gezond werkklimaat.

RIJKSWATER-STAAT EN CAG BV SLUITEN EEN RAAMOVER-EENKOMST AF OP HET GEBIED VAN LEGIONELLA-BEHEER

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. CAG BV is een landelijk opererend Test-, Inspectie-, Certificerings- & Consultancy (TIC) bedrijf. CAG richt zich al bijna 25 jaar op gebouwveiligheid met de focus op het gebied van drinkwater, proceswater, (binnen) luchtkwaliteit, installatiekeuringen en energieprestatie advies (EPA). Dagelijks zorgen meer dan 100 professionals ervoor dat gebouweigenaren, beheerders en gebruikers voldoen aan wet- en regelgeving en duurzaam kunnen wonen en werken in een gezond en veilig gebouw. Tussen Rijkswaterstaat en CAG BV is een raamovereenkomst afgesloten voor maximaal 4 jaar, inclusief 2 keer een optiejaar, met als titel:

 

“LEGIONELLABEHEER HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT”

 

Doel van de overeenkomst is het centraliseren van legionellabeheer, een uniforme werkwijze laten ontstaan en het creëren en bewaken van een veilig en gezond werkklimaat.