NIEUWS

Rijkswaterstaat en CAG BV sluiten een raamovereenkomst af

Doel van de overeenkomst is het centraliseren van legionellabeheer, een uniforme werkwijze laten ontstaan en het creëren en bewaken van een veilig en gezond werkklimaat.

CAG GROEP NEEMT IQ-LABORATORY OVER

CAG Groep, gespecialiseerd in water- en luchtonderzoek, heeft op 22 oktober iQ-Laboratory overgenomen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de ondernemers en met Gate Invest, het investeringsbedrijf achter CAG Groep.

Rijksvastgoedbedrijf

Adviesdiensten voor het borgen van de veiligheid van het waterkwaliteit bij Rijksvastgoedbedrijf

FM Haaglanden

Microbiologisch lucht- en wateronderzoek

Universiteit Tilburg

Volledig beheer waterinstallaties

Kropman Installatietechniek

Microbiologisch lucht- en wateronderzoek

“Wij geven een volledig inzicht en het beste advies voor een gezonde woon- en werkomgeving.”