INDUSTRIE

Gezonde en
veilige gebouwen
in de industrie

Safety First! Met deze instructie wordt iedere professional in de industrie opgevoed. En terecht, want van werk moet je energie krijgen en niet ziek worden. Er is veel aandacht voor veiligheid in het productieproces, maar de veiligheid van gebouwen en voorzieningen wordt nog wel eens vergeten. Terwijl met de juiste risicoanalyse serieuze problemen kunnen worden voorkomen.

Badlokalen zijn bijvoorbeeld vanwege hun hoge temperaturen gevoelig voor legionellabesmetting. Ook proceswater is besmettingsgevoelig, omdat de leidingen door warme gebouwen lopen waardoor bacteriën zich snel vermeerderen. Wij hebben hiervoor sluitende technische oplossingen ontwikkeld, die zich in de praktijk als best practice hebben bewezen. Daarnaast kunnen we het gehele legionellabeheer overnemen.

Een gezonde lucht kan in de industrie ook van levensbelang zijn. Chemische stoffen in de lucht kunnen flink wat schade aan de gezondheid aanrichten. Met een luchtonderzoek komt aan het licht waar gezondheidsklachten vandaan komen. Een luchtonderzoek kan natuurlijk ook periodiek worden uitgevoerd ter preventie van klachten.

Onze adviseurs zijn volledig gecertificeerd, vakbekwaam en goed op de hoogte van de relevante procedures.

MATTHIJS
HUISMAN

Accountmanager

Voor al uw vragen over gezonde gebouwen binnen de overheid kunt u bij mij terecht.

VRAAG VRIJBLIJVEND
EEN OFFERTE AAN