ENERGIE
VERBRUIK

ENERGIE
VERBRUIK
IN GEBOUWEN

Het energieverbruik van gebouwen staat al jaren hoog op de agenda, en terecht. Naast een directe kostenbesparing draagt een energiezuinig gebouw bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen en aan een beter imago.

ENERGIELABELS
EN ADVIES
VOOR WONINGEN
EN UTILITEIT

Het opstellen en leveren van energielabels (Energie Index) wordt uitgevoerd door gecertificeerde energieadviseurs die daarvoor een gestandaardiseerde methode gebruiken. Wat ons onderscheidt van andere aanbieders is ons maatwerkadvies. Daarin geven wij heel concreet aan welke aanpassingen gedaan kunnen worden om op de beoogde energie-index uit te komen. Onze adviseurs hebben een praktijkachtergrond en weten welke aanpassingen wel/niet uitgevoerd kunnen worden. Wanneer standaard software bijvoorbeeld voorstelt om een kruipkelder te isoleren dan weten onze adviseurs of dat in de praktijk mogelijk is. Dat voorkomt onrealistische adviezen.

Energieverbruik woningen en utiliteit

“CAG Groep test, inspecteert en certificeert de energiezuinigheid in gebouwen en adviseert in de beste aanpak voor een prettig woon- en werkklimaat.”

ONAFHANKELIJK
EN OBJECTIEF
ENERGIEADVIES

 

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. CAG Groep is gecertificeerd conform BRL9500. Samen zorgen wij ervoor dat mensen kunnen wonen en werken in een gezonde omgeving.

PRODUCTEN

ENERGIEVERBRUIK

Energielabel voor
Woningen (EPA-W)

Energielabel voor
Utiliteits
gebouwen (EPA-U)

Maatwerk
adviezen ten
behoeve van
verbetering
energieprestatie
Woningen

Maatwerk
adviezen ten behoeve van verbetering energieprestatie Utiliteits
gebouwen

Bouwkundige opnames en MJOP (Meerjaren

onderhoudsplan)

Project
management omtrent convenant energiebesparing 2020 voor woning
corporaties

Geluidsonderzoek en
-metingen

Fijnstof
onderzoek

QUICK SCAN
GEZOND GEBOUW

VRAAG VRIJBLIJVEND
EEN OFFERTE AAN