DIENSTEN

Een gezond gebouw is van groot belang voor de gezondheid van de mens. Daarom biedt CAG Groep verschillende diensten aan die dit ondersteunen, zoals: waterkwaliteit (legionellapreventie), luchtkwaliteit, energieverbruik, binnenklimaat & veiligheid.

 

Wat maakt dat het ene gebouw wel en het andere niet als gezond te kwalificeren is? In aansluiting op algemeen bekende standaarden als Breeam, Well Building en Healthy building heeft CAG de vijf eigenschappen van een gezond gebouw bepaald:

5 EIGEN
SCHAPPEN
VAN EEN
GEZOND
GEBOUW

1.
LUCHT
KWALITEIT

Zuurstof is levensbehoefte nummer 1. Wij ademen, dus we zijn. Frisse, schone lucht is essentieel om helder te kunnen denken en goed te functioneren. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 61% van de mensen beter presteert in een gebouw waar de luchtkwaliteit en ventilatie als aangenaam wordt ervaren.

2.
WATER
KWALITEIT

Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste water ter wereld. Vaak beter nog dan het water in flesjes. En dat willen we graag zo houden.

3.
BINNEN
KLIMAAT

In Nederland brengen mensen een groot deel van hun tijd binnen door: op kantoor, op school, thuis, maar ook in openbare gebouwen als winkels, horeca, zwembaden en musea.

4.
ENERGIE
VERBRUIK

De energiezuinigheid van gebouwen staat al jaren hoog op de agenda, en terecht. Naast een directe kostenbesparing draagt een energiezuinig gebouw bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen en aan een beter imago.

5.
VEILIGHEID

Bewoners en gebruikers van gebouwen mogen ervan uitgaan dat zij in een veilige omgeving verblijven. Om dat te waarborgen zijn er duidelijke normen en richtlijnen opgesteld voor de aanleg en het beheer en onderhoud van gebouwen en de technische installaties.

“Samen maken wij gebouwen gezonder. In 2025 zijn 10 miljoen mensen vitaler en gezonder door de gebouwen die we samen met onze partners verbeteren.”

“Wij geven een volledig inzicht en het beste advies voor een gezonde woon- en werkomgeving.”