BINNEN
KLIMAAT

BINNEN
KLIMAAT IN
GEBOUWEN

In Nederland brengen mensen een groot deel van hun tijd binnen door: op kantoor, op school, thuis, maar ook in openbare gebouwen als winkels, horeca, zwembaden en musea. Een prettig binnenklimaat in deze gebouwen is geen overbodige luxe.

Het binnenklimaat van deze gebouwen heeft een grote invloed op hoe mensen zich voelen. Concentratieproblemen, hoofdpijn, droge ogen, chronisch verkouden: allemaal klachten die kunnen worden veroorzaakt door te droge of juist te vochtige lucht. Ook tocht en schommelingen in temperatuur en CO2-niveau maken dat mensen zich minder prettig voelen. En dat beïnvloedt de prestaties.

INSPECTIE
EN ADVIES
BINNENKLIMAAT

“CAG Groep test, inspecteert en certificeert het binnenklimaat in gebouwen en adviseert in de beste aanpak voor een prettig woon- en werkklimaat.”

CAG Groep inspecteert het binnenklimaat. Dit kan periodiek of naar aanleiding van klachten. Tevens adviseren wij over hoe de werkplek of ruimte kan worden verbeterd. De interactie met de gebruikers van het gebouw is daarbij heel belangrijk. Om het binnenklimaat optimaal voor iedereen te houden, kan CAG sensoren plaatsen om dit te monitoren.

Samen zorgen we ervoor dat mensen kunnen wonen en werken in een gezonde omgeving.

PRODUCTEN

BINNENKLIMAAT

CO2 METINGEN

FYSISCH
LUCHTONDERZOEK

LUCHTSNELHEIDS
METINGEN

LUCHTSTROMINGS
PROFIELEN

MONSTERNAME EN –
ANALYSE
VENTILATIELUCHT,
LUCHTBHENADELINGS
KASTEN EN KANALEN

ONDERZOEK
LICHTOPBRENGST
EN ADVISERING
VERLICHTING

Geluidsonderzoek en
-metingen

Fijnstof
onderzoek

Quick Scan
Gezond Gebouw

GEUR
ONDERZOEK

SLIM.
SENSORING

VRAAG VRIJBLIJVEND
EEN OFFERTE AAN