Aandacht voor veiligheid leidt tot lager ziekteverzuim

Minder zieken heb je als ondernemer zelf in de hand

Veel aandacht voor veilig en gezond werken binnen het bedrijf leidt tot een lager ziekteverzuim en dus minder kosten. Gemiddeld genomen is er in de bouwsector, waar de installatiebranche toe gerekend wordt, veel aandacht voor veiligheid en gezond werken, maar vanwege de aard van het werk is het ziekteverzuim toch nog hoog.

Dit blijkt uit gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Staat van arbeidsveiligheid dat is uitgegeven door de Inspectie SZW (een onderdeel van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid). Ongeveer 6 op de 10 werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Dit onderwerp krijgt vooral veel aandacht in de bedrijfstakken waar werknemers gevaarlijk werk doen, zoals in de bouw of in de industrie. Veel aandacht voor veilig en gezond werken is er in de bouw (78 procent van de werknemers ervaart dit), de industrie (72 procent) en de landbouw (68 procent). In andere branches is het beduidend minder.

GROTE ROL

Veel ondernemers beseffen het niet, maar zij spelen een grote rol bij het ziekteverzuim van hun collega’s. Het blijkt namelijk dat sprake is van een lager verzuim wanneer binnen de bedrijfscultuur meer aandacht is voor veilig en gezond werken. Niet voor niets concludeert de Inspectie SZW dat “de wil om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen uit bedrijven zelf moet komen. Het moet als het ware geworteld zijn in de eigen bedrijfscultuur en breed worden gedragen door het management en de werknemers.”

BEROEPSZIEKTE

De gezondheidszorg (4 procent), industrie (3,7 procent) en bouw (3,6 procent) zijn sectoren waar het risico op een beroepsziekte ver boven het gemiddelde van 3,2 procent ligt. Ook is de bouw met 2,1 procent een sector waar het risico op een beroepsziekte aan houding en bewegingsapparaat boven het gemiddelde van 1,7 procent ligt.

(Bron: InstallatieNieuws)