VEILIGHEID

VEILIGHEID
IN
GEBOUWEN

Bewoners en gebruikers van gebouwen mogen ervan uitgaan dat zij in een veilige omgeving verblijven. Om dat te waarborgen zijn er duidelijke normen en richtlijnen opgesteld voor de aanleg en het beheer en onderhoud van gebouwen en de technische installaties.

VEILIGHEIDS
KEURING VOOR
WONING
CORPORATIES

Speciaal voor woningcorporaties hebben wij een veiligheidskeuring ontwikkeld die voldoet aan de NTA8025. In de basis worden de onderdelen gas – water – elektra gecontroleerd maar de keuring kan eenvoudig uitgebreid worden met het keuren en inspecteren van andere belangrijke aandachtspunten zoals brandveiligheid en asbest. Met een veiligheidskeuring kunnen corporaties aantonen dat (nieuwe) huurders in een veilige woning verblijven.

INSPECTIE EN
CERTIFICERING VOOR
VEILIGE GEBOUWEN

“CAG test, inspecteert en certificeert de veiligheid in gebouwen en adviseert in de beste aanpak voor een prettig woon- en werkklimaat.”

Onafhankelijk en objectief

 

De keuringen en inspecties van CAG worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de NTA8025, in NEN-normen (NEN3140) en in het Bouwbesluit. Onze rapportages zijn voorzien van een KIWA-conformiteitsverklaring waarmee de onafhankelijkheid en objectiviteit gegarandeerd zijn. Bij goedgekeurde gebouwen en woningen ontvangt u een KIWA-certificaat.

 

Samen zorgen wij ervoor dat mensen kunnen wonen en werken in een gezonde omgeving.

PRODUCTEN
VEILIGHEID

Veiligheids
inspectie gas- water
en elektrische
installatie volgens
BRL14015
Veiligheids
certificaat Kiwa voor
woningen
Brandveiligheids
inspectie voor
woningen
Asbest
herkenning
Lucht
onderzoeken
(binnenmilieu, CO-
metingen, ventilatie)
NEN3140 
inspectie voor Utiliteits
gebouwen
NEN1006 
inspecties voor
collectieve waterinstallaties in
woongebouwen
Quick Scan 
Gezond Gebouw
SLIM.
Sensoring