VEILIGHEID

VEILIGHEID
IN
GEBOUWEN

Bewoners en gebruikers van gebouwen mogen ervan uitgaan dat zij in een veilige omgeving verblijven. Om dat te waarborgen zijn er duidelijke normen en richtlijnen opgesteld voor de aanleg en het beheer en onderhoud van gebouwen en de technische installaties.

Veiligheidskeuring voor woningcorporaties

Speciaal voor woningcorporaties hebben wij een veiligheidskeuring ontwikkeld die voldoet aan de NTA8025. In de basis worden de onderdelen gas – water – elektra gecontroleerd maar de keuring kan eenvoudig uitgebreid worden met het keuren en inspecteren van andere belangrijke aandachtspunten zoals brandveiligheid en asbest. Met een veiligheidskeuring kunnen corporaties aantonen dat (nieuwe) huurders in een veilige woning verblijven.

“CAG test, inspecteert en certificeert de veiligheid in gebouwen en adviseert in de beste aanpak voor een prettig woon- en werkklimaat.”

Onafhankelijk en objectief

De keuringen en inspecties van CAG worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de NTA8025, in NEN-normen (NEN3140) en in het Bouwbesluit. Onze rapportages zijn voorzien van een KIWA-conformiteitsverklaring waarmee de onafhankelijkheid en objectiviteit gegarandeerd zijn. Samen zorgen wij ervoor dat mensen kunnen wonen en werken in een gezonde omgeving.

ONZE
DIENSTEN

  • Woning APK, woningkeuring NTA8025
  • Gas-, water, elektrakeuring
  • Installatiekeuring
  • NEN3140 inspectie en rapportage
  • Technisch Due Dilligence onderzoek
  • Quick scan Gezond Gebouw