KLIMAAT

KLIMAAT IN
GEBOUWEN

In Nederland brengen mensen een groot deel van hun tijd binnen door: op kantoor, op school, thuis, maar ook in openbare gebouwen als winkels, horeca, zwembaden en musea.

Het klimaat van deze gebouwen heeft een grote invloed op hoe mensen zich voelen. Concentratieproblemen, hoofdpijn, droge ogen, chronisch verkouden: allemaal klachten die kunnen worden veroorzaakt door te droge of juist te vochtige lucht. Ook tocht en schommelingen in temperatuur en CO2-niveau maken dat mensen zich minder prettig voelen. En dat beïnvloedt de prestaties.

“CAG test, inspecteert en certificeert de klimaat in gebouwen en adviseert in de beste aanpak voor een prettig woon- en werkklimaat.”

CAG inspecteert het binnenklimaat en adviseert over de verbetering van de werkplek of ruimte. De interactie met de gebruikers van het gebouw is daarbij heel belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat mensen kunnen wonen en werken in een gezonde omgeving.

ONZE
DIENSTEN

  • Onderzoek en trendanalyse
  • Temperatuur
  • CO2
  • Relatieve luchtvochtigheid
  • Vluchtige organische stoffen
  • Lichtopbrengst op de werkvloer / werkplek
  • Geluidsonderzoek, -metingen