INDUSTRIE

Gezonde en
veilige gebouwen
in de industrie

Safety First! Met deze instructie wordt iedere professional in de industrie opgevoed. En terecht, want van werk moet je energie krijgen en niet ziek worden. Er is veel aandacht voor veiligheid in het productieproces, maar de veiligheid van gebouwen en voorzieningen wordt nog wel eens vergeten. Terwijl met de juiste risicoanalyse serieuze problemen kunnen worden voorkomen.

Badlokalen zijn bijvoorbeeld vanwege hun hoge temperaturen gevoelig voor legionellabesmetting. Ook proceswater is besmettingsgevoelig, omdat de leidingen door warme gebouwen lopen waardoor bacteriën zich snel vermeerderen. Wij hebben hiervoor sluitende technische oplossingen ontwikkeld, die zich in de praktijk als best practice hebben bewezen. Daarnaast kunnen we het gehele legionellabeheer overnemen.

Onze adviseurs zijn volledig gecertificeerd, vakbekwaam en goed op de hoogte van de relevante procedures.

GABY
VAN DE KOOIJ

Accountmanager

Voor al uw vragen over gezonde gebouwen in de sector industrie kunt u bij mij terecht.

“Wij geven een volledig inzicht en het beste advies voor een gezonde woon- en werkomgeving.”