GEZOND
GEBOUW

Een gezond gebouw is een plek waar mensen bewust en onbewust graag willen zijn. Ze voelen zich er goed, simpelweg omdat de basis klopt. En wie zich goed voelt, presteert ook beter. De investeringen voor een gezond gebouw zijn dus snel terugverdiend. CAG is zich bewust van de impact van een gezond gebouw en heeft daarom de 5 eigenschappen gedefinieerd.

Van ieder gebouw is een gezond gebouw te maken. En wij vinden dat iedereen het verdient om in een gezond gebouw te wonen en werken. Ook al is de basis goed, vaak kan met een paar kleine aanpassingen het welzijn nog flink worden vergroot. Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande panden. Gebaseerd op jarenlange ervaring en internationale standaarden heeft CAG de vijf belangrijkste eigenschappen van een gezond gebouw gedefinieerd: luchtkwaliteit, waterkwaliteit, klimaat, energieverbruik en veiligheid.

5 EIGEN
SCHAPPEN
VAN EEN
GEZOND
GEBOUW

VOLLEDIG
INZICHT EN
HET BESTE
ADVIES

CAG is een Test-, Inspectie- en Certificerings (TIC) bedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in de vijf eigenschappen van een gezond gebouw. De ervaringen en de beleving van de gebruikers van het gebouw staan daarbij centraal. Het resultaat van de onderzoeken, keuringen en inspecties, gebaseerd op de wet- en regelgeving, is een volledig inzicht, het beste advies en een  plan van aanpak met passende diensten voor een gezonde woon- en werkomgeving en tevreden mensen.

 

Onze certificeringen:

BRL 6010, ISO 17025, VCA, ISO 9001

SAMEN MAKEN
WIJ GEBOUWEN
GEZONDER
‘VAN GROEN
NAAR BLAUW’

De aandacht voor gebouwen verschuift meer en meer van techniek naar de mens. Tot voor kort werd vooral gekeken naar energiezuinigheid (groen). Dit is nog steeds een belangrijk onderwerp en gebouweigenaren zijn verplicht om te voldoen aan de doelstellingen uit de Energy Performance Building Directive (EPBD). Een energiezuinig gebouw zegt echter niets over hoe gebruikers en bewoners het gebouw en het binnenmilieu ervaren. De verschuiving in aandacht van techniek naar mens wordt “van groen naar blauw” genoemd.

De aanpak van CAG bestaat uit een doelgerichte samenwerking in de vorm van een partnership. Samen bepalen wij de deelgebieden die de meeste impact hebben op het welzijn van de gebruikers en daar stemmen we de advies- en inspectiewerkzaamheden op af.

De aandacht voor gebouwen verschuift meer en meer van techniek naar de mens. Tot voor kort werd vooral gekeken naar energiezuinigheid (groen). Dit is nog steeds een belangrijk onderwerp en gebouweigenaren zijn verplicht om te voldoen aan de doelstellingen uit de Energy Performance Building Directive (EPBD). Een energiezuinig gebouw zegt echter niets over hoe gebruikers en bewoners het gebouw en het binnenmilieu ervaren. De verschuiving in aandacht van techniek naar mens wordt “van groen naar blauw” genoemd.

De aanpak van CAG bestaat uit een doelgerichte samenwerking in de vorm van een partnership. Samen bepalen wij de deelgebieden die de meeste impact hebben op het welzijn van de gebruikers en daar stemmen we de advies- en inspectiewerkzaamheden op af.

“Wij geven een volledig inzicht en het beste advies voor een gezonde woon- en werkomgeving.”