ENERGIE
VERBRUIK

ENERGIE IN
GEBOUWEN

De energiezuinigheid van gebouwen staat al jaren hoog op de agenda, en terecht. Naast een directe kostenbesparing draagt een energiezuinig gebouw bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen en aan een beter imago.

Energie-index en advies voor woningen en utiliteit

Het opstellen en leveren van E-indexen en -labels wordt uitgevoerd door gecertificeerde energie-adviseurs die daarvoor een gestandaardiseerde methode gebruiken. Wat ons onderscheidt van andere aanbieders is ons maatwerkadvies. Daarin geven wij heel concreet aan welke aanpassingen gedaan kunnen worden om op de beoogde energie-index uit te komen. Onze adviseurs hebben een praktijkachtergrond en weten welke aanpassingen wel/niet uitgevoerd kunnen worden. Wanneer standaard software bijvoorbeeld voorstelt om een kruipkelder te isoleren dan weten onze adviseurs of dat in de praktijk mogelijk is. Dat voorkomt onrealistische adviezen.

“CAG test, inspecteert en certificeert de energiezuinigheid in gebouwen en adviseert in de beste aanpak voor een prettig woon- en werkklimaat.”

Onafhankelijk en objectief

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. CAG is gecertificeerd conform BRL9500. Samen zorgen wij ervoor dat mensen kunnen wonen en werken in een gezonde omgeving.

ONZE
DIENSTEN

  • Certificering volgens BRL9500-1, BRL9500-2
  • Opnemen en bepalen Energie-index woningen
  • Opnemen en bepalen Energie-index utiliteit
  • Maatwerkadvies
  • Advies energiezuinige verlichting
  • Projectmanagement woningcorporaties 2020